tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Tam buğday unu nasıl olmalı?

Tam buğday unu nasıl olmalı?

Tam buğday unu İngilizcede “whole wheat flour”, “integral wheat flour”, Almancada “das Vollkornmehl”, “das Weizenvollkornmehl” olarak adlandırılır.

Bu tanımlamalardan en uygunu “integral wheat flour” dur. “Integral wheat flour” tabiri tam buğday ununda tüm bileşenlerinin içerisinde olduğu, buğdayı oluşturan hiçbir bileşeninin dışarıda bırakılmadığı üretim tekniğini en güzel şekilde ifade eder.

Tam buğday unu

Modern değirmencilik teknolojisi, beyaz un elde etmek için, buğdayın ilk kırmaya girmesinden itibaren sürekli “kırma-eleme” döngüleri üzerine kuruludur.

Kısacası un üretiminde buğdayı bileşenlerine ayrıştırma amaçlanır.

Buğday, kepek, razmol, bonkalite, rüşeym ve un-2, un-1 gibi alt bileşenlerine ayrılır.

Halbuki tam buğday ununda amaç, bu bileşenlerin hepsinin unda bulunmasıdır.

Buğday rüşeyminin önemi:

Özellikle buğday tanesinin ağırlığının yaklaşık % 0.2 ini teşkil eden rüşeymin ayrılmamış ve unda bırakılmış olması çok önemlidir. Rüşeym buğdayın özüdür. E vitaminince çok zengindir. Adeta buğdayın tüm karakteristik özelliklerini içinde saklayan bir mikroçip gibidir.

Modern değirmenlerde rüşeymin ayrılmasının en önemli iki nedeni vardır:

 1. Beyaz un üretim prosesi onu gerektirir
 2. Rüşeym yağlı bir maddedir. Unun raf ömrünü kısaltır.

Diğer ayrılan kısımlar kepek ve alt bileşenleri razmol, bonkalite gibi bol lifli maddelerdir.

Buğdayda bulunan alöron (aluerone) tabakasının önemi:

Buğdaydaki ikinci önemli bileşen de alöron tabakasıdır. Buğday kabuğunun hemen altında yer alan alöron  tabakası mineraller açısından çok zengindir. Halbuki modern değirmencilik teknolojisinde alöron tabakası unun külünü arttırdığı için (unun rengini koyulaştırdığı için) çoğu kez una katılmaz, kepek ve alt bileşenlerinde kalır.

Beyaz un ve tam buğday unu arasındaki temel farklar nelerdir?

Beyaz un en basit anlatımla E-vitamini, mineral ve liflerden yoksundur. Sadece nişasta ve glutenden (protein) oluşur.

Beyaz un tüketirsek, buğdayın yapısında doğal olarak varolan, vücudumuz için gerekli olan (rüşeym ve alöron tabakası kaynaklı) birçok vitamin ve minerali alamamış oluruz.

Bunun yanı sıra beyaz unda tam buğday ununa göre çok daha az lif bulunduğu için sindirim sistemi açısından da dezavantajlıdır.

İşte bu nedenlerle tam buğday unu tüketmemiz gerekir.

tam buğday unu tabakta

Modern değirmenlerin tam buğday ununu üretmek üzere yapılanmadığını, beyaz un üretmek üzere yapılandırıldığını biliyoruz.

Peki tam buğday unu nasıl üretilmelidir?

 1. Tam buğday unu üretilirken buğday bileşenlerine ayrılıp sonra tekrar karışım yapılarak üretilmiş olmamalı.
 2. Tam buğday unu değirmende tek seferde üretilmelidir. Bu şekilde üretim yapan değirmenler vardır. Burada ilk etapta “taş değirmen” akla gelmektedir. Ancak taş değirmenin de üretim şartları hijyenik olmalıdır. Her geleneksel üretim tekniği hijyenik ol(a)mayabilir.
 3. Tam buğday unu üretimi öncesi
  • Buğday çok iyi temizlenmeli,
  • Yabancı madde ve otlardan tamamen ayrılmalı,
  • İyi yıkanmalı,
  • Yıkama (tav) suyunun hijyenik olmasına, iyi şartlanmış ve mikroorganizmalardan arındırılmış olmasına çok dikkat edilmelidir.
  • Böylece buğdayın üzerindeki çeşitli bulaşıların (kirler, mikro organizmalar, pestisit kalıntıları vb.) una geçmesi önlenebilir.

Özellikle buğdayın yabancı maddelerden ayıklanması için son yıllarda modern optik ayırıcılar (Sortex vb. cihazlar) kullanılabilmektedir. Buğday paçalının içerisinde ne kadar az yabancı ot tohumu ve yabancı madde olursa unun raf ömrü, lezzeti, külü (rengi) o kadar iyi olur.

Buğdayın temizlenmesinde kuru sistem mi yoksa sulu sistem mi daha iyidir?

Bizim görüşümüz, tam buğday unu üretimi için kuru sistem temizlemeye kıyasla, sulu sistem temizleme daha uygun olduğu yönündedir.

Çünkü tam buğday ununda buğdayın dış kabuğu da öğütülerek una katılır. Halbuki dış kabuk her türlü bulaşanı üzerinde barındırabilir.

Bu nedenle buğdayın öğütme öncesinde iyi bir şekilde yıkanması, şartlanması çok önemlidir. Aksi takdirde “daha sağlıklı diye tam buğday unu tüketelim” derken buğdayın üstünde olabilecek  herbisit, pestisit, küf, mantar, mikrobik ve benzeri birçok bulaşanı da soframıza taşımış oluruz.

Yıkama denince de suyun çok iyi arındırılmış olması büyük önem taşımaktadır. Yıkama suyu hususu başlı başına bir konudur.

tam buğday unu yumurtalı

Ayrıca aşağıdaki hususlarda yapılabilecek bilimsel araştırmaların tam buğday ununun ve üretim tekniklerinin anlaşılması ve kıyaslanması için faydalı olacağı kanaatindeyim.

 1. Tam buğday unu üretmede geleneksel taş değirmen ve bıçaklı değirmenlerin tam buğday ununun
  • Reolojik özelliklerine etkileri,
  • Granüler büyüklük kıyaslamaları
 2. Tam buğday unu üretiminde öğütme öncesi kuru sistem ve yıkamalı sistem temizleme yapmanın
  • Raf ömrüne etkisi,
  • Mikroorganizma yüklerinin kıyaslanması,
  • Mikrobiyolojik açıdan değerlendirme
  • Pestisit ve herbisit kalıntı düzeylerinin kıyaslanması
 3. Gerçek tam buğday unu tüketiminin
  • Glisemik indeks üzerindeki etkileri,
  • Kısa, orta ve uzun süreli kullanımda kan şekeri üzerine etkileri
 4. Buğday cinslerine göre (önce ayrı ayrı sonra da paçal şeklinde) tam buğday unlarının lezzet değerlerinin kıyaslanması.

 

 

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Pişmiş yem nasıl üretilir?

Expander yem- pişmiş yem

Pişmiş yem üretim şekli

Pişmiş yem aşağıdaki belirtilen aşamalar sonunda üretilir:

 1. Tahıl parçacıkları değirmende öğütülür.
 2. Öğütülmüş tahıl parçacıkları expander makinasına gelir burada 120-130 derece gibi yüksek bir ısıl işleme tabi tutulur.
 3. Aynı zamanda 50-60 bar gibi yüksek bir basınç ile sıkıştırılarak yem hammaddelerinin parçacıkları patlatılır.
 4. Hamur haline gelen yem hammaddeleri daha sonra pres makinasında pelet haline getirilir.
 5. Ardından pişmiş yem peletleri çuvallanarak satışa sunulur.
tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Expander yemin verime etkileri

pişmiş yem

Expander yemin (pişmiş yemin) verime etkiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Süt miktarınızı ve kalitesini arttırır.
 • Karkas et miktarını ve kalitesini yükseltir.
 • Besi süresini kısaltır.
 • Verim aynı seviyede tutulduğunda yem tasarrufu sağlar.
 • Kaba yemi eksik olan işletmelerde işkembe Ph’ını dengede tutarak Ph dengesinin bozulmasından  kaynaklanan, Sağlık problemlerini önler. Ayak sorunları azalır.
 • Yemin pişirilmesi ile ortaya çıkan doğal aroması sayesinde yememe sorununu ortadan kaldırır.
 • Yüksek ısıdan geçtiği için tamamen hijyeniktir.
 • Yemlerin içerisindeki küf, mantar, salmnonella gibi oluşumları ortadan kaldırır.
 • Hayvan sağlığına olumlu etki eder, hayvan sağlığı giderleriniz düşer.
 • Yemlerin pelet kalitesini arttırır ve yemler piştiği için raf ömrü de  uzar.
tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Expander yem ve sindirilebilirlik

expander yem - pişmiş yem

Expander yemin en önemli özelliği yemin sindirebilirliğini arttırmasıdır.

 • Kimyasal taşıyıcıya gerek olmaksızın besinlerin by pass değerlerini arttırır.
 • By pass protein oranı artar.
 • By pass nişasta oranı artar.
 • By pass yağ oranı artar. Yağın hayvan tarafından sindirilebilirliği artar.

Expander yemin daha fazla sindirebilir olması hayvanlarınızın yemden yararlanmasını arttırır.

 • Mısır nişastasının toplam hazmedilebilirliğini en az %10 arttırır.
 • Nişasta jelatizasyonu arttığı için nişastadan gelen enerji oranı da artar.
 • Glikozun yararlanabirliği artar.
 • İşkembe ile ince bağırsak arasında protein hazmının daha iyi dengelenmesi sayesinde ineklerde azot metabolizması rahatlar. Yem azotundan yararlanma gelişir.
 • Protein ve enerji konsantrasyonu yükselir.

 

 

 

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Sabuna dışarıdan yağ katmanın amacı nedir?

soapsBurada temel amaç, doğal yağların cilde olan faydalarından sabunun kullanımı esnasında istifade etmektir.

Gözlemlediğimiz kadarı ile içeriğinde doğal yağ bulunan sabunlar kullanıldığında -cilt tipine göre değişmekle beraber- cildi kurutmuyor ve tahrişe daha az neden oluyor. Burada sabun bazı cildin doğal yağlarla buluşması için adeta bir taşıyıcı görevi görüyor.

Sonuç itibarı ile her gün çok sefer kişisel temizlik ve hijyen amacı ile sabun kullanıyoruz. Fakat sıklıkla cildimizi doğal yağlarla buluşturamıyoruz. Çünkü bu çoğu kez pratik değildir.

İşte doğal yağlı sabunlar burada devreye giriyor ve doğal yağlardan istifade etmemize yardımcı oluyor.

Temizlik yaparken aynı zamanda cildimize de bakım yapmış oluyoruz.

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

“Doğal yağlı sabun” ne demek?

Hindistan cevizi yağlı bakım sabunu
Hindistan cevizi yağlı bakım sabunu

Doğal yağlı sabun kavramına açıklık getirmek amacıyla bu yazımızı hazırladık. Bu yazımızın amacı, kalıp sabunların ürün bilgi etiketlerinde yer alan ifadelerin açıklığa kavuşturulması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yardımcı olmaktır. Gözlemlediğimiz kadarı ile bu konuda bir karışıklık söz konusudur.

Öncelikle doğal yağların sabunlarda kullanımı ile ilgili bu karışıklığı açıklığa kavuşturmaya çalışalım.

Şöyle ki, sabun ve doğal yağlar söz konusu olduğunda ürün etiketlerinde iki farklı ifade tarzının kullanıldığını görürüz: Birincisi “…. yağlı sabun” diğeri de “…. yağ sabunu“. Örneğin, “Zeytinyağlı sabun” veya “Zeytinyağı sabunu” gibi.

Birinci ifade, sabunun içerisine zeytinyağı katıldığını diğer ifade ise sabunun zeytinyağından yapıldığını anlatmaktadır.

Günümüzde çoğu sabunun yapımında palm yağı ve türevleri ile (özellikle ülkemizde) zeytinyağı ve türevleri kullanılmaktadır. Her yağdan kullanışlı sabun yapılması mümkün değildir. O nedenle sabun üretimi sınırlı sayıda yağ çeşidi (palm ve zeytinyağı gibi) ile gerçekleşmektedir. Tabii ki konunun maliyet boyutu da vardır.

Halbuki piyasaya baktığımızda çok değişik çeşit yağlar içeren sabunları görüyoruz. Bu sabunlardan birçoğunda kullanıldığı ifade edilen yağlar aslında sabun bazına esans ve renklendiriciler katılırken eklenen yağlardır. Sabun bazı ise sabunun kendisidir. Sonradan katılan yağların sabunun kimyasal anlamda sabun olma özelliği ile hemen hemen hiçbir bir ilgisi yoktur.

Bir sabunun doğal yağ içerdiğini nasıl anlarız?

Yukarıda da belirttiğim üzere sabunun ürün etiketinde “Kayısı çekirdeği yağlı sabun”, “Nar çekirdeği yağlı sabun”, “Erik çekirdeği yağlı sabun” gibi ifadeler varsa bunlar doğal yağ içeren sabun anlamına gelmektedir. Burada asıl önemli nokta sabunda kullanılan yağların mümkün olduğunca doğal, rafine edilmemiş saf yağlar olmasıdır. Rafine edilmiş yağlar üretim aşamasında yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı için yağların içerisinde bulunan esansiyel yağ asitleri ve benzeri birçok besin bileşeni zarar görmektedir. Dolayısı ile faydaları da az olmaktadır. Halbuki saf ve rafine edilmemiş yağların kullanıldığı ürünler doğasında bulunan besleyici bileşenlerle çok daha faydalı olabilmektedirler.

Burada yağ eldesinde kullanılan metodun önemi çok büyüktür. Son yıllarda soğuk sıkım metodu ile üretilen yağlar hızla artmakta ve doğal yağ talebine cevap vermektedir. Soğuk sıkım (extra virgin) yağ üretim metodunda sıcaklık 40℃’i geçmez ve tohum tek seferde sıkılır. Bu da yağın içerisindeki faydalı bileşenlerin zarar görmeden üretilmesi anlamına gelir.

Kayısı çekirdeği yağlı sabun
Kayısı çekirdeği yağlı sabun

Hangi yağı içeren sabunu tercih etmeliyim?

Sabunlarda kullanılan doğal yağlar cilt tipine göre farklı etki gösterebilirler. Bu nedenle şu sabunu kullanın demek kolay değildir. Fakat bir ipucu olarak sabunların içerdiği doğal yağların herkes tarafından kabul görmüş, bilinen özelliklerine bakmak lazımdır. Bunlar internet kaynaklarından kolaylıkla bulunabilir. Ayrıca web sitemizde de yağların doğal içerikleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu konuda mevcut kanuni düzenlemeler tüketicinin suistimal edilmemesi için oldukça sınırlayıcı tedbirler içeriyor. Herhangi bir doğal ürün için “şuna iyi gelir, buna iyi gelir” gibi ifadeler kullanmak yanlıştır ve yasaklanmıştır. Bu bakımdan doğal yağlar için internette güvenilir sitelerde araştırma yapmak, ondan sonra topladığımız özet bilgi ile hangi ürünü veya ürünleri alacağımıza karar vermek bir çözüm olabilir. Ayrıca doktumuz veya eczacımıza danışmak da en doğru çözüm olacaktır.